Política de privadesa

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Responsable del tractament: NOVA CRIDA NACIONAL A ERC

Amb quina finalitat continuarem tractant les teves dades personals?

Tractem les teves dades personals per informar-te (també per via electrònica) sobre actes, activitats i esdeveniments organitzats per NOVA CRIDA NACIONAL A ERC i/o les entitats que es derivin de NOVA CRIDA NACIONAL A ERC.

Serà necessari que s’omplin els camps assenyalats com a “obligatoris” en els formularis. El no-emplenament o emplenament parcial de les dades personals requerides podria suposar que no se t’informi d’actes i esdeveniments organitzats per NOVA CRIDA NACIONAL A ERC i/o les entitats que es derivin de NOVA CRIDA NACIONAL A ERC.

Cal que es comuniquin a NOVA CRIDA NACIONAL A ERC les dades personals actuals per a que la informació estigui actualitzada i sense errors.

Quan temps conservarem les teves dades personals?

Les dades personals es conservaran mentre no ens sol·licitis la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals?

La base legal per al tractament de dades és el teu consentiment.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades personals?

Les dades podran comunicar-se a les entitats que es derivin de NOVA CRIDA NACIONAL A ERC, en l’àmbit cultural, social i polític, per a les mateixes finalitats referides anteriorment.

Quins són els seus drets en relació amb les teves dades personals?

Pots exercir accedir a les teves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que van ser recollides. També pots sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les teves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular.

Igualment, podràs revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir els drets esmentats anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@cridanacionalerc.cat.

Si no obtens una resposta satisfactòria i desitges formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d’aquests drets, pots adreçar-te a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Quines mesures de seguretat s’apliquen sobre les seves dades personals?

NOVA CRIDA NACIONAL A ERC té implementades mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatiu necessàries que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als que estan exposades.